Creativiteit en de kunst van belichaming

Download boek

Het pad van schoonheid en expressie

Dit boek ontstond oorspronkelijk als cursusmateriaal bij de cursus Creëren vanuit de Bron die ik gedurende vijf jaar gaf op de voormalige Vrije Academie in Den Haag, en enkele keren op andere plekken. Dat zie je nog terug in de oefeningen. Het lukte me niet om er ‘fatsoenlijk’, gestructureerd cursusmateriaal van te maken. Aanvankelijk ervoer ik dat als een tekortkoming, maar gaandeweg ging ik begrijpen waarom dat was: de vorm toonde mijn boodschap over een proces tussen afwisselend samenvallen en afstand nemen. De oorspronkelijke titel, Creëren vanuit de Bron, heb ik laten vallen, omdat ze onbedoeld te veel religieus-spirituele connotaties met zich meedroeg. Sommige mensen dachten dat “teruggaan naar de Bron” centraal stond, terwijl juist “creëren vanuit de Bron” centraal stond. Voor mij lag de nadruk op dat vanuit en niet op de bron – al dan niet met een hoofdletter.

Het cursusmateriaal was aanvankelijk bedoeld om aan te sluiten bij het artistieke proces, door dit intellectueel en gevoelsmatig te verdiepen. De cursisten van indertijd waren voornamelijk serieuze en gepassioneerde amateur-kunstenaars en enkele professionele kunstenaars. Elk semester herschreef ik het materiaal en al snel ging het over het creatieve, niet het artistieke, proces als weg van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling naar een vanzelfsprekende, spirituele en organische manier van leven – innerlijk verbonden met een onbenoembare bron en uiterlijk verbonden met de praktische, concrete materie van het leven.

Door op de link te klikken, open je mijn boek (bijna 200 pagina’s) in een PDF-bestand. Daarna kun je het opslaan en printen. Voor eigen gebruik. Het spreekt vanzelf dat de copyright bij mij ligt. Veel plezier ermee!

Heb je belangstelling om met mijn vorm van individuele of groepsbegeleiding kennis te maken, dan nodig ik je van harte uit om een afspraak met mij te maken. Zie Contact