Coaching - trajecten

Intake

Het eerste gesprek, het intakegesprek, is voor beide partijen een gelegenheid om te kijken of je bij elkaar past en, als het klikt, om alvast het onderwerp dat je aan de orde wilt laten komen te verkennen. De daarop volgende bijeenkomsten dienen om het onderwerp uit te diepen en stil te staan bij de tussenliggende periode.

Één of twee gesprekken

Soms is in het voorafgaande telefonische of e-mail contact al duidelijk dat iemand vooral hulp nodig heeft om een bepaalde kwestie op te helderen. Bijvoorbeeld om een keuze te kunnen maken. Dan is vaak maar één gesprek nodig, soms twee. Dit is ook mogelijk na afloop van een traject. Dan spreek je alleen af wanneer je dat zelf nodig vindt.

Kort traject

Een kort coachingstraject beslaat gewoonlijk vier tot acht (meestal zes) bijeenkomsten van zo’n anderhalf uur. Het hangt erg af van de betrokken persoon wat er in zo’n kort traject bereikt kan worden. Vaak is het genoeg om iemand weer ‘op de rails’ te krijgen.

Lang traject

Soms gaat een kort traject over in een lang coachingstraject en dat kan een heel variabele lengte hebben. De reden is dat we stuiten op veel dieper liggende problematiek of bijzondere talenten die nauwelijks ontwikkeld blijken te zijn. Beide vergen eenvoudig meer tijd van de betrokkene.

Frequentie

In bijna alle gevallen spreek ik cliënten eens in de vier weken. De bijeenkomsten zijn namelijk, zonder overdrijving, zo effectief dat iemand er weken mee ‘vooruit’ kan. Het is echter altijd de cliënt die bepaalt hoe vaak we afspreken.