Astrologie

Mijn astrologische consulten zijn spiritueel en dieptepsychologisch van aard. Vrijwel altijd bieden ze een nieuw perspectief op jezelf en waar je nu staat in het leven doordat je verbanden leert zien waar je nooit bij stil hebt gestaan.

De consulten geven na afloop vaak de rust en de innerlijke zekerheid om een belangrijke beslissing te nemen of een bepaald pad juist te vervolgen. Soms is een coachingstraject een logisch vervolg om zaken die nu aandacht vragen handen en voeten te geven. Vrijwel alle (levens)vragen lenen zich voor een consult: over werk, gezondheid, relaties, emotionele of spirituele crises, levenspad en levensdoel.

Mogelijke onderwerpen:

Individueel consult

Levensvragen

Beroepskeuze

Relatieastrologie

Psyche

Gezondheid

Ouders en jeugd

Kinderen

Jaarhoroscoop, vooruitblik op het komende jaar